Przedłużenie ul. Racławickiej do ul. Staszica – konsultacje społeczne

plakat

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z  zagospodarowaniem terenu przyległego.
Opinie i uwagi mieszkańcy składać mogą w wersji pisemnej do 30 czerwca 2015 r.:
– w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
– w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Focha 19/21, pok. 29, I piętro,
– pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42­-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
– pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl,
– podczas otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu 18.06.2015 r. o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.