Przetarg na remont Liceum Słowackiego

LO Słowackiego

Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego. Otwarcie ofert odbędzie się 18 lipca o godz. 10.00. Zakres robót w dużej części związany jest z decyzjami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. To m.in. wykonanie drogi pożarowej do budynku na wewnętrznym dziedzińcu nieruchomości (usunięcie i przesadzenie kilku drzew i krzewów, zmiana lokalizacji pomnika, zabezpieczenie istniejących przyłączy, przebudowa instalacji oświetleniowej); wykonanie klatek schodowych obudowanych ścianami o właściwej klasie odporności ogniowej, zamykanych drzwiami i wyposażonych w urządzenia do usuwania dymu; wykonanie dwóch wyjść ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku z sali widowiskowej; poszerzenie korytarza przy bibliotece; zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych oświetlenia awaryjnego; zabezpieczenie do wymaganej klasy odporności ogniowej istniejących stropów drewnianych; zabezpieczenie schodów oraz elementów drewnianych stropów, dachu, schodów do stanu nierozprzestrzeniającego ognia; podzielenie obiektu na 11 stref pożarowych, a także przebudowa sceny w sali widowiskowej. W ramach pozostałych robót zostaną m.in. przebudowane sanitariaty i szatnie oraz instalacje (np. elektryczne, oświetlenia), powstanie daszek nad wejściem do piwnic. Roboty będą prowadzone w czasie wakacji i innych przerw w nauczaniu. Remont ma zakończyć się do połowy listopada 2018 roku.

Szczegóły: http://bip.czestochowa.pl/przetarg/1151780/iz-271-40-2016

źródło: UM Częstochowy

foto: źródło: www.fotopolska.eu