Przyjęto nowelizację ustawy – od sierpnia nowe dowody

Dowód osobisty/Foto. MSWiA

Rząd 16 lutego przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej dowodów osobistych. Rozporządzenie, którego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma na celu wprowadzić do dokumentów m.in. drugą cechę biometryczną, którą w tym wypadku będzie odcisk palca posiadacza dowodu. Zmiany te są podyktowane dopasowaniem polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, a w życie wchodzą od 2 sierpnia.

Zmiany te nie są jednak zaskakujące i niespodziewane,j o czym mówi Jolanta Włodarkiewicz-Piątek – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_nowelizacja_ustawy_17_02_2021.mp3]

Odcisk palca nie jest jedyną nadchodzącą zmianą, ponieważ na dowodzie ponownie pojawi się podpis posiadacza. Same dokumenty zostaną wprowadzone od sierpnia bieżącego roku i będą wydawane na 10 lat. Posiadacze starszych modeli dowodów nie będą musieli ich wymieniać do czasu upływu terminu ważności. Zwolnione z podpisu i poboru linii papilarnych będą dzieci poniżej dwunastego roku życia.

Tak wielka aktualizacja dokumentów według urzędników będzie wiązać się z licznymi niedogodnościami i problemami w początkowej fazie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_nowelizacja_ustawy_17_02_2021.mp3]

Jak podaje ministerstwo celem takiej modernizacji według UE jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko ich wiarygodności do możliwego minimum, a także ujednolicenie i standaryzacja poziomów zabezpieczeń różnych krajów członkowskich.