Radomsko: wspólnie o rewitalizacji miasta

Ulice Radomska

W Radomsku powstaje zespół, który opracuje założenia rewitalizacyjne centrum miasta. Prezydent Anna Milczanowska zaprosiła do współpracy przedstawicieli z Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Zrzeszenia Handlu i Usług, organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej oraz mieszkańców obszaru – właścicieli i zarządców kamienic w centrum Radomska.

– Do urzędu wpływają już pierwsze deklaracje uczestnictwa, odbyło się także spotkanie z mieszkańcami kamienic. Zadaniem Komitetu Sterującego ds. Rewitalizacji będzie włączenie radomszczan już w etap planowania rewitalizacji, a nie tylko oceny przygotowanej przez urzędników propozycji – informuje magistrat.

Prawidłowo prowadzona rewitalizacja to ożywienie, które wynika między innymi z identyfikacji mieszkańców obszaru z działaniami. Bez wątpienia jest to innowacyjny pomysł, który wynika z projektowanych dopiero przepisów ustawy rewitalizacyjnej i Narodowego Planu Rewitalizacji. Jak dotąd miasta raczej konsultują programy niż zapraszają mieszkańców spoza Rady Miejskiej do jego tworzenia.

Komitet będzie się składał z przedstawicieli wyżej wymienionych grup oraz zespołu roboczego (urzędnicy, dyrektorzy jednostek i prezesi spółek), który już pracuje nad założeniami dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Radomska 2020. Komitet zostanie powołany jeszcze w marcu br.

Źródło: UM Radomska