Radomszczańska edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora

Mieszkańcy Radomska, którzy ukończyli 60 lat od marca br. będą mogli korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora. Miasto podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO, które jest organizatorem OKS.

Porozumienie dotyczy zasad współpracy przy działaniach podejmowanych na rzecz seniora, tj. pozyskiwania lokalnych przedsiębiorców, którzy udzielą zniżek dla seniorów, wpisywania ich na ogólnopolską listę firm honorujących OKS, zamieszczania informacji w Głosie Seniora, dystrybucji tego periodyku oraz zasad drukowania i wydawania samych kart.

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełni formularz znajdujący się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Katalog firm honorujących kartę seniora jest otwarty i cały czas mogą do niej przystępować przedsiębiorcy, na stronie www.glosseniora.pl jest pełny katalog firm z całej Polski. Ponadto Miasto Radomsko, jako partner programu, na swojej stronie internetowej www.radomsko.pl w specjalnej zakładce „Przedsiębiorca przyjazny seniorom” zamieszczać będzie informacje o radomszczańskich firmach, które przystąpiły do programu.

Karty seniora będzie można otrzymać po wypełnieniu stosownej deklaracji w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.

Informacja UM Radomska