Rok działania przepisów wspierających kredytobiorców – banki zwracają pokaźne kwoty

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym równo rok temu została podpisana przez Prezydenta RP. Dzięki niej banki zwracają dodatkowe opłaty, wymuszane na kredytobiorcach w czasie oczekiwania przez nich na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości regulacje są skuteczne i zwiększają ochronę konsumentów. Zaraz po wejściu w życie nowych przepisów banki zaczęły przelewać na konta klientów należne środki. Mają na to 60 dni, licząc od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Banki nie ujawniają sum, które muszą zwracać kredytobiorcom, jednak wiadomo, że są to pokaźne kwoty. Nowelizacja sprawiła też, że wiele banków zmieniło regulaminy udzielania kredytów i zrezygnowało z pobierania dodatkowych opłat.

Nowe przepisy skończyły z bezzasadnym naliczaniem przez banki dodatkowego kosztu kredytu „za czekanie”. Takie opłaty, pobierane przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, były przedstawiane przez banki jako swego rodzaju nadzwyczajne „ubezpieczenie” ryzyka kredytowego. Tymczasem, w niemal w każdym przypadku zakładane przez banki ryzyko w rzeczywistości nie istniało.

Przygotowując nowelizację przyjęto więc, że jeżeli bank narzucana kredytobiorcy nadzwyczajną opłatę za fikcyjne ryzyko, należy potraktować ją jako swoistą kaucję. Dzięki takiemu rozwiązaniu, po uzyskaniu wpisu zabezpieczenia do księgi wieczystej, banki są obecnie zobowiązane do zwrotu pobranej opłaty kredytobiorcy lub do zaliczenia jej na poczet zobowiązania kredytowego.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości