Ruszył Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dziś w całej Polsce ruszyła kolejna edycja corocznych działań pod nazwą Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W szczegóły wprowadza nas Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/tydzień_prokuratura_Wroblewski_15_02_2019.mp3]

W myśl przepisów Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Kodeks ten przewiduje dla takiej osoby szereg uprawnień procesowych. W ramach ubiegłorocznej akcji prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratur Rejonowych z okręgu częstochowskiego przyjęli w ramach pełnionych dyżurów 29 interesantów. Sprawy, w jakich zgłaszały się zainteresowane osoby, nie ograniczały się jedynie do zagadnień związanych z prawem karnym, lecz dotyczyły również problematyki prawa rodzinnego, administracyjnego i cywilnego. Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej prokuratury.

ZD