Spektakl „Wszechmocni w sieci”

„Wszechmocni w sieci” to trzeci misyjny spektakl Teatru Kamienica, zrealizowany z myślą o młodzieży. Sztuka porusza bardzo aktualny problem przemocy w cyberprzestrzeni i pokazuje konsekwencje, o których powinno się mówić. Podczas spektaklu aktorzy postawili publiczność zarówno w roli ofiary, jak i sprawcy, przez co skłonili do refleksji i zadania sobie wielu, często niewygodnych pytań.

Celem spektaklu było uświadomienie młodzieży czym jest cyberprzemoc i jakie niesie za sobą konsekwencje. Aspirant Marlena Leszczyniak z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie mówi o następstwach przemocy w sieci oraz możliwościach korzystania z ogólnopolskiego telefonu zaufania dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:

Celem przedstawienia było ukazanie wirtualnego świata, w którym żyje młode pokolenie i pokazanie czym jest zjawisko cyberprzemocy, hejt oraz mowa nienawiści. Według Grażyny Stramskiej-Świerczyńskiej – Naczelnik Wydziału Zdrowia UM ważne jest to, żeby internet nie przysłonił rzeczywistości i nie stał się sensem życia młodych osób:

Młodzież często nie radzi sobie z hejtem, cyberprzemocą, czy sytuacjami stresowymi i izoluje się od społeczeństwa. Stąd właśnie pomysł spektaklów, które mają przemówić do młodych osób w sposób bardziej przystępny niż podczas spotkań lub pogawędek na temat bezpieczeństwa w sieci:

Cyberprzemoc to przemoc wyrządzana za pomocą narzędzia elektronicznego. Zjawisko to, choć może dotknąć każdego bez wyjątku, najczęściej odnotowywane jest wciąż wśród dzieci i młodzieży.

NB