Sprawy autobusów hybrydowych ciąg dalszy

Autobusy hybrydowe to temat, który budzi żywe emocje wśród częstochowian. Jednym z powodów do dalszego zainteresowania tą sprawą są informacje, które Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne udostępnia co pewien czas mieszkańcom. Tym razem otwarte zostały oferty w postępowaniu przetargowym na wynajem autobusów elektrycznych.

Przetarg dotyczy 15 nowych pojazdów, które mają zostać wynajęte na najbliższe 7 lat. Jak stwierdza rzecznik MPK w Częstochowie, Maciej Hasik, sprawa tzw. hybryd cały czas jest w toku, a przetarg może doprowadzić do jej zakończenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_hybrydy_ciag_dalszy_maciej_hasik_10_03_2020.mp3]

Przekroczenie kwoty wyznaczonej przez MPK nie przesądza jednak o dalszym przebiegu sprawy. Działania w tej kwestii będą podejmowane dopiero po gruntownej analizie oferty, która potrwa przez ok. miesiąc. Jednocześnie firma Autosan przeprowadza naprawę tych pojazdów, które zostały zakupione już wcześniej przez MPK, a które okazały się wadliwe. Jak zapewnia Hasik, prace te zostaną zakończone już niebawem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_hybrydy_ciag_dalszy_maciej_hasik_10_03_2020.mp3]

Entuzjazmu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego nie podzielają mieszkańcy Częstochowy. Zapytaliśmy ich o opinię w tej sprawie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/3_hybrydy_ciag_dalszy_mieszkancy_10_03_2020.mp3]

Radny Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Kaliszewski, wyraża wątpliwość co do słuszności prowadzenia obu działań jednocześnie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/4_hybrydy_ciag_dalszy_piotr_kaliszewski_10_03_2020.mp3]

Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej domagał się zwrotu pieniędzy, które zostały przekazane miastu w formie dotacji na zakup autobusów hybrydowych. W tym roku jednak podjęto kroki zmierzające do zawarcia ugody. Jednym z jej elementów jest osiągniecie efektu ekologicznego w stopniu nie mniejszym niż ten zapisany w pierwotnej umowie. Jednocześnie NFOŚiGW zwrócił się do Ministra Klimatu w celu uzyskania stanowiska Rządu Królestwa Hiszpanii, czyli donatora środków, z których finansowane było przedsięwzięcie, w sprawie zawarcia ugody na proponowanych przez Narodowy Fundusz warunkach. Ministerstwo Klimatu wystąpiło do Rządu Królestwa Hiszpanii z wnioskiem o akceptację wstępnych jej warunków i czeka na jego odpowiedź. Warto jednak zauważyć, że bez względu na to, jakie działania są podejmowane przez miasto, sprawa tzw. hybryd nadal pozostaje nierozwiązana i w najgorszym wypadku Częstochowa będzie musiała oddać ponad 66 mln zł. Ponadto należy postawić pytanie, czy zakup autobusów o nie do końca sprawnym napędzie hybrydowym był w pełni przemyślany i czy, biorąc pod uwagę, jakie są jego konsekwencje, nie pociągnie za sobą kolejnych.

MSI