Straż Miejska podsumowała listopad

dworzec-noca

Straż Miejska w Częstochowie w listopadzie 2014 r. podjęła łącznie 2 tys. 517 interwencji. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w listopadzie 1382 zgłoszeń. W ramach bieżącej współpracy z Komendą Miejską Policji przekazano 28 spraw, w tym ujęto 36 osób, z czego 30 pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto w listopadzie 292 interwencje.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w listopadzie zastosowali 1664 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wystawili 433 mandaty oraz wszczęli 34 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia.

W ramach bieżącej działalności strażnicy miejscy doprowadzili 271 osób do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub do miejsca zamieszkania. 41 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu.

Mieszkańcy miasta wzywali w listopadzie strażników miejskich 1382 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło zakłócania porządku publicznego (646). Ponadto mieszkańcy Częstochowy wzywali Straż Miejską do interwencji związanych z problematyką osób bezdomnych (150) oraz porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym (238).

Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 292 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Zapis zdarzeń wykorzystano 39 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. W 292 zdarzeniach 235 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe zdarzenia przekazano: Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Ochrony Kolei.

Najwięcej bo aż 122 przypadki z monitoringu dotyczyło ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych. W ramach bieżącej współpracy z Komendą Miejską Policji i częstochowskimi komisariatami w miesiącu listopadzie 2014r. przekazano Policji 28 spraw, w tym ujęto 36 osób z czego 30 pod zarzutem popełnienia przestępstwa. W ramach bieżącej współpracy z Urzędem Celnym, w miesiącu listopadzie 2014r. przekazano 2 sprawy, w tym ujęto 2 osoby pod zarzutem popełnienia czynów karalnych.

Straż Miejska apeluje do mieszkańców o zgłaszanie popełnianych wykroczeń do dyżurnego Straży Miejskiej (tel. 986). Tylko szybka interwencja może przyczynić się do ujęcia sprawców wykroczeń.