Święto szkoły świętem dzieci

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Te słowa Janusza Korczaka są hasłem, które przyświeca działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. W środę 6 czerwca placówka już po raz piętnasty obchodziła Święto Szkoły, uroczystość wyjątkową dla wszystkich z nią związanych. Coroczna impreza jest efektem wspólnych działań nauczycieli, wychowawców, uczniów oraz rodziców, i jest dla nich wielkim przeżyciem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1swietoszkoly_ZSS23_Miekina_06_06_2018.mp3]

Jak wspomniała dyrektor Miękina, Święto Szkoły w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 jest wydarzeniem rodzinnym. Placówkę odwiedzają tego dnia również dzieci, które już do niej nie uczęszczają, ale czują się z nią związane emocjonalnie. Wielu rodziców ceni sobie możliwość spotkania z innymi rodzicami w miłej szkolnej atmosferze. Jednym z uczestników była Magdalena Skowrońska, która podkreślała olbrzymie znaczenie dobrej współpracy rodziców i nauczycieli w uczeniu i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2swietoszkoly_Zss23_Skowronska_06_06_2018.mp3]

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusz Korczaka istnieje od 1931 roku. W jego skład wchodzą m.in. Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Misją placówki jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości psychofizycznych oraz kształtowanie postaw, zachowań, wartości i norm uznawanych w środowisku społecznym, a także włączanie rodziców w proces rewalidacyjny i edukacyjny oraz pozyskanie ich zaufania i życzliwości.

ZD