Sylwestrowa zupa dla ubogich

W poniedziałek (31 grudnia) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej częstować będzie sylwestrową zupą samotnych i bezdomnych. Gorący posiłek będzie można otrzymać w godz. 17.00-18.00 w budynku i na placu Caritas, ul. Ogrodowa 24/44 w Częstochowie.

«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
Łk 14, 12 – 14