Szybsza sieć z większą dostępnością

Internet.gov.pl to bezpłatna baza danych o usługach internetu szerokopasmowego i inwestycjach w infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce. Każdy mieszkaniec kraju może poprzez ten portal zgłosić potrzebę dostępu do szybkiego internetu lub oznaczyć budynek jako pustostan. Operatorom telekomunikacyjnym umożliwia dopasowanie planów rozbudowy sieci internetowej do realnych potrzeb mieszkańców.

System informacyjny – uruchomiony z początkiem tego roku przez Ministerstwo Cyfryzacji – jest sukcesywnie aktualizowany; duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu, jak również raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Każdy z nas może zweryfikować dane, które zostały wprowadzone do systemu informacyjnego. Już teraz obywatele sygnalizują, że np. system pokazuje punkt jako tzw. białą plamę, tymczasem w danym punkcie adresowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu są dostępne. Bywa też, że operator deklaruje zasięg rzeczywisty, jednak po sprawdzeniu okazuje się on teoretyczny lub parametry usług nie odpowiadają tym zadeklarowanym w systemie.

Jeśli w danym punkcie adresowym nie ma dostępu do sieci, możesz zgłosić zapotrzebowanie na stronie internet.gov.pl. Doświadczenie pokazuje, że operatorzy szybko reagują na podobne sygnały od obywateli i w rekordowym czasie (nawet w ciągu godziny od zgłoszenia) kontaktują się z nimi, przedstawiając swoje oferty.

Jak to zrobić?
Wejdź na stronę
Zaloguj się przez Profil Zaufany lub przy pomocy dowodu elektronicznego z warstwą elektroniczną
Zgłoś zapotrzebowanie i weryfikuj prawdziwość danych!

Za pośrednictwem systemu uzyskamy informację także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów.

Źródło: UM Częstochowa