Targi dla poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy zorganizował Targi Pracy i Kariery Zawodowej w siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Częstochowie.

O szczegółach mówi zastępca dyrektora Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Halina Pierzyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_halina_pierzyńska_25_10_2019.mp3]

Targi odbyły się dzisiaj w godzinach 10:00 – 13:00 przy ul. Tkackiej 5A. Ich organizatorami były Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

MSI