Teatr Kurtyna w Areszcie Śledczym

ODAweDYwMA,img_1591

10 czerwca 2015 r., dzięki inicjatywie funkcjonariuszy działu penitencjarnego, na terenie częstochowskiej jednostki penitencjarnej odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Cierpienie” w wykonaniu artystów krakowskiego teatru „Kurtyna”. Opowieść dotyka problemu wartości. Pokazuje jaką rolę odgrywa rodzina w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Porusza problematykę przemocy w rodzinie, samotności. Ale przede wszystkim ukazać osadzonym w jaki sposób radzić sobie ze zjawiskiem przemocy wśród najbliższych i gdzie szukać pomocy. W spektaklu uczestniczyło 52 osadzonych.

Tekst: mł. chor. Maria Wiącek