Pamiętajmy o deklaracji źródeł ciepła

Fot. Radio Fiat

Od 1 lipca istnieje obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zaopatrzonych w piece o mocy do 1 megawata.

Jaki jest cel tych regulacji wyjaśnia Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/1_deklaracja_piece_breczko_07_12.mp3]

Jeżeli piec został zainstalowany przed 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od tej daty. Jeśli natomiast źródło ciepła uruchomiono później, wtedy czas na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Jak można złożyć deklarację?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/2_deklaracja_piece_breczko_07_12.mp3]

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl, w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Niezłożenie deklaracji we właściwym terminie może skutkować mandatem administracyjnym w wysokości 500 zł lub, jeśli sprawa trafi do sądu, grzywną do 5000 zł.