Uwaga! Zamknięcie drogi Kłomnice – Zdrowa

Fot. Radio Fiat

Zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej DP 1070 Kłomnice – Zdrowa na odcinku od torów kolejowych do strażnicy OSP w Zdrowej.
Z uwagi na technologię robót, późniejszą jakość wykonania zadania, krótszy czas realizacji inwestycji, zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ruchu Powiat Częstochowski przychylił się do wniosku wykonawcy inwestycji, i zamknął dla ruchu na okres od 20 lipca do czasu zakończenia przebudowy (czas wakacji) drogę powiatową DP 1070 na odcinku od torów kolejowych w Kłomnicach do strażnicy OSP w Zdrowej. W trakcie zamknięcia (około 2 miesiące) przewiduje się wykonanie następujących robót:
– rozbiórka konstrukcji drogi,
– wzmocnienie podłoża,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– ułożenie podbudowy bitumicznej warstwy wiążącej,
wykonanie elementów odwodnienia po stronie południowej:
– rowy
– przepusty pod zjazdami,
– zjazdy do posesji z kostki brukowej,
Jeszcze w sierpniu po zakończeniu budowy drogi 1070 w Zdrowej planowane jest zamknięcie na czas budowy części ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach od ul. Krótkiej do torów kolejowych.

źródło: www.klomnice.pl