W hołdzie poległym

Młodzież, kombatanci, mundurowi i przedstawiciele władz miasta upamiętnili 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy na Cmentarzu Kule.

22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. To największy w XIX wieku polski zryw narodowy, w którym zginęło wiele tysięcy osób. Aktywnym uczestnikiem wydarzeń z 1863 roku była także Częstochowa, o czym mówi historyk Adam Dłużniak.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_adam_dluzniak_w_-holdzie_poleglym_.mp3]

Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć setki osób, a na zesłanie dziesiątki tysięcy. Choć Powstanie zakończyło się klęską, wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. W obchodach 157. rocznicy wzięli udział również uczniowie klas mundurowych ze SP nr 19 w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_uczniowie_w_-holdzie_poleglym_.mp3]

Po uroczystej Mszy Świętej ks. Stanisław Rospondek poświęcił grobowiec por. Józefa Ludwika Hunkiewicza. Następnie na mogile powstańca złożono biało-czerwone kwiaty. Wydarzenie zorganizował Związek Oficerów Rezerwy RP.

ABK