Worki z tytoniem w częstochowskim parku

papierosy11

Strażnicy miejscy w jednym z częstochowskich parków znaleźli kilka dużych worków, w których znajdowała się krajanka tytoniowa o łącznej wartości ponad 53 tys. zł.

W trakcie patrolowania jednego z parków w Częstochowie strażnicy zauważyli siedem dużych worków. Podczas kontroli ujawnili w nich krajankę tytoniową a także odpady pochodzące z produkcji papierosów. Łącznie strażnicy miejscy ujawnili 81 kilogramów tytoniu. Wartość towaru wyceniona została na kwotę 53 tys. zł, a podatek akcyzowy to 62 tys. zł. O fakcie został powiadomiony Urząd Celny, który przejął sprawę do dalszego prowadzenia.

fot. Straż Miejska Częstochowa