Wrażliwsi na niepełnosprawność

DSCF0006strona

To był tydzień pełen wrażeń. Pod hasłem „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” kryły się przedsięwzięcia związane z Tygodniem Życia z Niepełnosprawnością trwającym od 25 do 29 kwietnia. Przyszedł więc czas na podsumowanie akcji, która cieszyła się zainteresowaniem częstochowian i instytucji biorących udział w projekcie. Wszyscy spotkali się podczas Wyjątkowej Gali w budynku Akademii im. Jana Długosza, by nie tylko podziękować sobie za zaangażowanie, ale też po raz kolejny przedstawić talenta i umiejętności ludzi niepełnosprawnych.

Izabela Walczak – Dądela, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego, jako organizatorka przedsięwzięcia, przyznała, że dostrzega rosnącą świadomość społeczną dotyczącą życia z niepełnosprawnością:

– Jesteśmy coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem. W happeningu, który organizowała moja szkoła, brały udział osoby pełno i niepełnosprawne, przemaszerowaliśmy przez miasto i nie było widać zdziwienia. To jest już w tej chwili, mam nadzieję, norma, że wszyscy możemy być razem, i że tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi.

W czasie Wyjątkowego Tygodnia odbyło się wiele wydarzeń, w których udział mógł wziąć każdy. Jak twierdzi Marek Zwoliński z Fundacji Widzialni, była to szansa, by ludzie pełnosprawni mogli zobaczyć trochę inny świat. Takie wydarzenia jak rugby na wózku, czy projekcja filmu z audiodeskrypcją, przybliżyły odrobinę perspektywę osób niepełnosprawnych, od których sporo można się nauczyć:

– Możemy się nauczyć widzieć więcej, poszerzać swoje horyzonty, sytuacje, z którymi osoby niepełnosprawne się borykają, czasami są bardzo trudne, podobnie jak bariery, które mają do pokonania, Takie przebywanie w ich towarzystwie pozwala nam te bariery dostrzega i je eliminować, w jakiś sposób wpływać na to, by nam wszystkim żyło się wygodniej.

DSCF0009strona

Wśród osób i instytucji zaangażowanych w Tydzień Życia z Niepełnosprawnością, była również Fundacja Oczami Brata. Zapytaliśmy prezesa fundacji, Pawła Bilskiego, jak ten czas wyglądał jego oczami:

– Bardzo się cieszymy z tego, że taki event był organizowany w naszym mieście oraz że wyszło to z inicjatywy nauczycieli i uczniów Liceum Samorządowego. Cieszy nas też to, że w tych wszystkich wydarzeń wzięło udział wielu uczestników. Uczestników, którzy poznali niepełnosprawność nieco w innym świetle. To są też osoby, które uwrażliwiliśmy na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Inny nie znaczy słabszy. Niepełnosprawny znaczy wyjątkowy – taka refleksja płynie z Wyjątkowej Gali wieńczącej tydzień pokazujący życie z niepełnosprawnością od strony pełnej zapału, kreatywności i niesłabnącej chęci do życia.

Sylwia Wziątek