„Wspieranie działań archiwalnych 2022”

Karty księgi podczas konserwacji przeprowadzonej w ramach konkursu w 2021 roku/ fot. Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie.

Rusza 7 edycja konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”, który prowadzony jest nieprzerwanie od 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów, na które zostanie udzielona dotacja obejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegóły wyjaśnia Kierownik Oddziału I Archiwum Państwowego w Częstochowie Ewa Dubaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_KONKURS_12_04_2022.mp3]

Dzięki ubiegłorocznej edycji zabezpieczono wiele ciekawych dokumentów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_KONKURS_12_04_2022.mp3]

Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 12 maja 2022 r., do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2022”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

KKO