Wszczęto procedurę odwoławczą dyrektora MGS-u

 

Częstochowski magistrat wszczął procedurę odwoławczą dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki, Anny Paleczek-Szumlas. To konsekwencja orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a następnie odrzucenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości przy przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora MGS-u i ciągnęła się od 2016 roku. Skargę na niewłaściwe przeprowadzenie konkursu złożyła startująca w nim Barbara Major, wieloletni pracownik MGS. Na jakim etapie znajduje się obecnie procedura odwoławcza wyjaśnia naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, Aleksander Wierny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/odwolaniedyrMGS_Wierny_09_04_2018.mp3]

Wszczęcie procedury odwoławczej dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki zbiega się w czasie z niedawnymi zmianami na stanowiskach dyrektora Muzeum Częstochowskiego, Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater oraz zapowiedzią zakończenia współpracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza przez Piotra Machalicę. Jednak, jak zapewnia Wierny, jest to tylko zbieg okoliczności i sprawy nie są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane.

ZD