Wyszukiwarka zamiany mieszkań

ZGM-720x540

Czwartego sierpnia została uruchomiona w naszym mieście Wyszukiwarka Zamiany Mieszkań, będąca internetową aplikacją ułatwiającą procedurę dobrowolnej zamiany lokali. Pracę nad nią rozpoczął Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie, uwzględniając osobiste wymagania i potrzeby interesantów w odniesieniu do ich możliwości finansowych i bytowych. O dobrowolną zamianę lokalu mogą ubiegać się najemcy gminnych lokali mieszkalnych, najemcy innych zasobów, właściciele lokali mieszkalnych oraz osoby zadłużone, wobec których prowadzona jest procedura windykacyjna. W 2015 roku ZGM TBS sfinalizował 29 zamian mieszkań w zasobach komunalnych, co umożliwiło odzyskanie 450 000 zł z tytułu niezapłaconych czynszów, ponieważ częstym problemem jest niedostosowanie metrażu mieszkania do możliwości domowego budżetu. Wówczas płynna zamiana mieszkania jest w pełni uzasadniona. Zainteresowani tą ofertą muszą udać się do siedziby ZGM TBS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 w Częstochowie. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz przekazaniu zdjęć lokalu, oferta zostanie bezpłatnie zamieszczona w internetowej wyszukiwarce dostępnej na stronie Spółki. Oferty mieszkańców których lokale znajdują się w zasobach komunalnych, są połączone z systemem informatycznym spółki. Link do wyszukiwarki jest następujący: http://mieszkania.zgm-tbs.czest.pl/.

MT