XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

konferencja pracownikow socjalnych

Ponad 130 uczestników zapowiedziało swój udział w rozpoczynającej się dziś (23.05.) na Jasnej Górze XVI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych. Tematem tegorocznego spotkania jest „Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych z m. in. Katowic, Wrocławia, Rzeszowa czy Lublina, a także pracownicy naukowi uczelni wyższych (Uniwersytetu Śląskiego i AJD). Jeden z organizatorów, Bogdan Knapik z Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w Częstochowie, powiedział:

– Na konferencją przyjedżają zarówno teoretycy jak i praktycy działający w szeroko pojętej pracy socjalnej. Rozmowa o ich doświadczeniach zawodowych i propozycjach usprawnienia ich pracy jest sensem tego spotkania.

Program konferencji przewiduje około 15 wykładów, sesje plenarne oraz panele dyskusyjne. Wiele z nich dotyczyć ma pracy asystenta rodziny, czyli osoby, która ma ją bezpośrednio wspierać i pomagać, i jej współpracy z pracownikiem socjalnym. O dużej roli spotkań pracowników socjalnych z całego kraju mówią sami uczestnicy. Podkreślają wyjątkową możliwość wymiany doświadczeń, nowych praktyk w pracy socjalnej, wymiany spostrzeżeń i wskazania nowych możliwości skuteczniejszej pomocy potrzebującym.

Spotkanie jest też okazją do wspólnej modlitwy. Mszę Świętą w intencji pracowników socjalnych odprawi w Kaplicy Matki Bożej o. dr Jan Dezyderiusz Pol OFM. Konferencja potrwa do 25 maja.

ZD