Zamknięta droga Biskupice-Zaborze-Przybynów

Zarki

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Żarki i podróżujących po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W dniach od 27 lipca (poniedziałek) do 1 sierpnia (sobota) zamknięta będzie droga łącząca Biskupice i Przybynów. W tym czasie lepiej skorzystać z objazdów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informuje, że w dniach 27.07 – 01.08. 2015 r. na okres maksymalnie 4-5 dni roboczych, w związku z ułożeniem geosiatki i warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z ułożeniem nowej nakładki bitumicznej na odcinku 2,05 km w ciągu drogi powiatowej Nr 1013 S relacji Biskupice – Zaborze – Przybynów na terenie gminy Żarki, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu wymuszająca konieczność zamknięcia odcinka drogi dla ruchu i poprowadzenia objazdów.

Dojazd do zamkniętego odcinka drogi będzie się odbywał objazdem poprowadzonym drogami powiatowymi Nr 3805 S oraz 1012 S oraz drogą wojewódzką Nr 791 przez miejscowości Ostrów-Masłońskie-Poraj-Choroń-Biskupice. Roboty związane z m.in. oczyszczeniem i pogłębieniem rowów przydrożnych, wzmocnieniu i zagęszczeniu poboczy drogi realizowane będą przy ograniczeniu ruchu wymuszającym częściowe zajęcie jezdni i wprowadzenie dla pojazdów ruchu wahadłowego.

Całkowite zakończenie prac związanych z realizacją zadania planowane jest do dnia 14 sierpnia.

Tekst i grafika: UMiG Żarki