Zaniechanie największym grzechem

fzeller

W Częstochowie działa zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skupiając w swoich szeregach przedstawicieli instytucji i organizacji działających na co dzień na rzecz przeciwdziałania przemocy. 9 marca podczas spotkania w Urzędzie Miasta zespół podsumował minioną 5-letnią kadencję, planując kolejne działania. Dziś (24 marca) gośćmi Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat byli: przewodnicząca zespołu Małgorzata Długosz oraz jej zastępcy Lidia Zeller i Michał Borecki.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/03/przemoc.mp3]