Zasiłek na chorego rodzica

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale można z niego skorzystać także w sytuacji, gdy naszego wsparcia i pomocy w chorobie potrzebuje rodzic.

W ciągu roku kalendarzowego przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem. Mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_kopczynska.mp3]

Okres na jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy to 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tego zasiłku i członków rodziny wymagających opieki. Ten okres jest wliczany do 60 dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do ukończenia 14 lat.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_kopczynska.mp3]

Według przepisów o ubezpieczeniu chorobowym za członków rodziny uważa się oprócz małżonka, także teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

MD
fot. pexels.com / rawpixels.com