Zawodowa współpraca dla częstochowskich uczniów

fundusze

11 października rozpoczyna się rekrutacja uczniów częstochowskich szkół do udziału w projekcie „Zawodowa współpraca”. Zgłoszenia kandydatów można będzie składać do 26 października.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 szkół zawodowych, w tym 1 szkoły specjalnej w Częstochowie, poprzez udział uczniów w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych oraz praktykach i stażach. Projekt służy również poprawie efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakupu pomocy dydaktycznych oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach doskonalących.

W projekcie mogą uczestniczyć:

─ uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
─ szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe
─ nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
─ instruktorzy praktycznej nauki zawodu
─ uczniowie ze specjalnymi potrzebami

Wartość projektu to niemal 13 mln zł, z czego 95 proc. to dofinansowanie unijne.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:www.fe.czestochowa.pl/page/5015,zawodowa-wspolpraca.html

źródło: Urząd Miasta Częstochowa