Zdiagnozowany dzień przed porodem – zbiórka na leczenie Kuby

Zespół Dandy’ego-Walkera to neurologiczne schorzenie będące złożoną wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego. Do zachorowania dochodzi jeszcze w czasie życia płodowego i dotyczy bardzo wąskiej grupy osób. Jednym z następstw choroby jest wrodzone wodogłowie oraz wzrost ciśnienia środczaszkowego.

M.in. na te dolegliwości cierpi 12-letni Kuba z Mokrzeszy, który od urodzenia wymaga stałych rehabilitacji. Te umożliwiają mu samodzielne poruszanie się na krótkich trasach za pomocą balkonika oraz ortez. – Zarówno rehabilitacje, jak i sprzęt wymagają odpowiednich środków, na które zapotrzebowanie rośnie wraz z rozwojem dziecka – mówi Małgorzata Łukasik, mama chorego Kuby:

Koszt jednej wizyty rehabilitacyjnej to ok. 120 zł. W przypadku Kuby daje to 360 zł tygodniowo, czyli ok. 1440 zł miesięcznie. Poza ćwiczeniami, do poruszania się chłopca niezbędne są ortezy. Te, wraz ze wzrostem wymagają regularnej wymiany, co także nie jest tanie:

Każdy, kto ma możliwość i chęć może wesprzeć Kubę i jego rodziców w walce z nieuleczalną przypadłością. W Internecie na stronie siepomaga.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy na najpilniejsze potrzeby.

BNO