Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

19 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Biorąc pod uwagę ostatnie sytuacje na świecie, jest to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych. Jego celem jest uświadamianie ludziom, że wiele spraw można załatwić polubownie, przez kompromis, bez konieczności zakładania sprawy sądowej.

Dzień Mediacji wpisuje się w ramy obchodzonego w całej Polsce Tygodnia Mediacji w dniach 16-20 października. Lidia Zeller, prezes stowarzyszenia „Dla Rodziny” wyjaśnia, że każdy konflikt rodzący się w określonym czasie jest możliwy do rozwiązania. Warunkiem tego jest jednak chęć pojednania wszystkich stron konfliktu, co nie zawsze jest możliwe. Tutaj kluczową rolę odgrywa mediator:

Z mediacji oraz pomocy mediatora może skorzystać każdy. U mediatora strony konfliktu spotykają się na neutralnym gruncie, aby w jego obecności spróbować poszukać rozwiązania. – Najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku, ponieważ to strony mają wpływ na kształt zawartego porozumienia – twierdzi Mariola Pawłowska-Rak, kurator i mediator stały Sądu Okręgowego w Częstochowie:

Mediacje są potrzebne w niemal wszystkich środowiskach społecznych, niezależnie od płci, wieku czy wykształcenia stron danego konfliktu. Zapytaliśmy mieszkańców Częstochowy, jak wyobrażają sobie rozwiązywanie sporów:

Mieszkańcy Częstochowy jednogłośnie stwierdzają, że dialog jest najlepszą z dostępnych metod w rozwiązywaniu konfliktów. W myśl przysłowia: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” należy zdać sobie sprawę, że warto rozmawiać nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej.

BNO