Zmiana nazwy województwa nie wystarczy?

W sprawie zmiany nazwy województwa śląskiego głos zabierają kolejne ugrupowania. Śląska Partia Regionalna, a także Ruch Autonomii Śląska wydały oświadczenia w tej sprawie.

Konkretne kroki zostały już poczynione – przypomnijmy, że 20 lutego do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach trafiła petycja dotycząca zmiany nazwy województwa, a także jego heraldyki. Petycję złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom z Bielska-Białej.

Jak wynika z oświadczenia złożonego przez Śląską Partię Regionalną, petycja jest dobrą okazją do dyskusji o zmianach administracyjnych. Mówi wiceprzewodnicząca, Ilona Kanclerz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1ilona_kanclerz_28_02_19.mp3]

Jakie zmiany administracyjne dotyczące granic zdaniem partii należałoby wprowadzić?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2ilona_kanclerz_28_02_19.mp3]

Głos w tej sprawie zabrał również Ruch Autonomii Śląska. Twierdzi on, że kierunek zmian reformy administracyjnej, powinien zostać wyznaczony tak, aby tereny powiatów zawierciańskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasto Częstochowa utworzyły odrębne województwo lub zostały włączone do województw sąsiednich, a na pozostałych, nieśląskich obszarach woj. śląskiego zostały przeprowadzone konsultacje, w których mieszkańcy sami określą, czy chcą pozostać w województwie śląskim. Proces reformy wymaga konsensusu społecznego, dlatego też od początku powinien zostać rozpisany na co najmniej kilka lat tak, aby możliwa była minimalizacja jego kosztów.

KF

foto źródło: www.partiaslaska.pl