Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków „Warta”

dsc03495

Częstochowska Oczyszczalnia Ścieków „Warta” zakończyła rozbudowę i modernizację swoich obiektów. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw w kraju.

Rozpoczęta w 2011 roku inwestycja to kolejny etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni (pierwszą część realizowano w latach 2004 – 2008). Wdrożenie projektu kosztowało blisko 64 mln zł, z czego ponad 20 mln to dotacja unijna. Zakres prac obejmował : modernizację Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej, modernizację piaskownika na terenie oczyszczalni przy ulicy Srebrnej, wymianę linii kablowej między przepompownią i oczyszczalnią oraz wdrożenie technologii Biogradex.

Głównymi celami realizacji projektu było:

– usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie możliwości jej obciążenia w zakresie ładunków zanieczyszczeń o 35%,

– poprawa stanu środowiska naturalnego w szczególności wód rzeki Warty w rejonie Częstochowy,

– zmniejszenie możliwości wystąpienia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego dla miasta Częstochowy wywołanego zaprzestaniem pompowania ścieków z obszaru całego miasta do oczyszczalni o około 30%,

– poprawa standardu i jakości życia mieszkańców.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. eksploatuje obecnie dwie oczyszczalnie, które obsługują około 250 tys. mieszkańców Częstochowy i trzech gmin – Konopiska, Rędziny i Mykanów – a także kilkaset różnej wielkości zakładów przemysłowych. Obie oczyszczalnie łącznie w ciągu roku przyjmują i oczyszczają ok. 17 mln m3 ścieków komunalnych.