Znamy nazwiska starostów w Myszkowie i Zawierciu

28 11 2014 Zawiercie Starostwo Powiatowe 4

Myszków i Zawiercie mają starostów. Dziś (piątek) odbyła się sesja inauguracyjna w starostwach powiatowych w regionie. Każdy z radnych powiatowych składał następujące ślubowanie:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Można było dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

W Myszkowie nowym Starostą Powiatowym został Dariusz Lasecki, a wicestarostą Anna Socha-Korendo. Starostą zawierciańskim od dziś jest Krzysztof Wrona, a wicestarostą – Konrad Knop.

O Zawierciu byłoby dziś głośno w mediach, gdyby nie cofnięcie zakazu wstępu do starostwa dla Ryszarda Macha. Dotychczasowego prezydenta Zawiercia, który w lipcu został zatrzymany pod zarzutem korupcji i miał zakaz wstępu do budynków lokalnej administracji publicznej.

28 11 2014 Zawiercie Starostwo Powiatowe 1 28 11 2014 Zawiercie Starostwo Powiatowe 2 28 11 2014 Zawiercie Starostwo Powiatowe 3