25-lecie święceń kapłańskich

25-lecie święceń kapłańskich

Jubileusz 25-lecia świeceń kapłańskich 25.05.2021/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Cierpliwie pouczał, umacniał w wierze i przestrzegał przed złem – taką postawę życia przyjął św. Jan Sarkander. Czeski duchowny, który pomimo groźby śmierci męczeńskiej, nie wyrzekł się Chrystusa i odważnie głosił Ewangelię. To właśnie gorliwy i niezłomny kapłan stał się patronem 21 młodych diakonów, którzy 25 maja 1996 roku z rąk abp. Stanisława Nowaka przyjęli święcenia prezbiteratu. Od szczególnego wydarzenia w dziejach archidiecezji częstochowskiej mija dziś 25 lat. Z tej okazji w Archikatedrze Świętej Rodziny sprawowana była uroczysta Msza św.

Niestety z uwagi na pogorszony stan zdrowia Arcybiskup Senior łączył się z uczestnikami Eucharystii jedynie w sposób duchowy. Kilka dni przed 25-rocznicą udzielenia święceń prezbiteratu skierował jednak do kapłanów następujące słowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_25_Nowak_25_05_2021.mp3]

W czasie uroczystości przy ołtarzu archikatedralnym modliło się 18 kapłanów, wyświęconych w 1996 roku. Wśród nich byli również ks. Piotr Zaborski, dyrektor Katolickiej Rozgłośni Radiowej Fiat oraz także związany z mediami – ks. Mariusz Frukacz, który ćwierćwiecze posługi wspomina jako wielkie dziękczynienie Bogu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_25_Frukacz_25_05_2021.mp3]

Posłuchaj homilii ks. Mariusza Frukacza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/homilia-ks.-Frukacz.mp3]

Dzień święceń prezbiteratu wspomina również ks. Robert Nemś:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_25_Nems_25_05_2021.mp3]

W 1996 roku wśród wyświęconych był również ks. Janusz Wojtyla, który dzień rozpoczęcia posługi duszpasterskiej mile wspomina do dziś:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/4_25_Wojtyla_25_05_2021.mp3]

W archikatedrze za duchownych modlili się również ich współpracownicy, a także bliscy i przyjaciele. Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Katolickiej Rozgłośni Radiowej Fiat wskazuje, że srebrny Jubileusz to wspaniała okazja, aby przypomnieć, jak ważna jest modlitwa w intencji kapłanów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/5_25_Mieczynska_25_05_2021.mp3]

Boże błogosławieństwo dla kapłanów podczas uroczystej Eucharystii Mszy św. w archikatedrze wypraszał również ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/6_25_Bakalarz_25_05_2021.mp3]

Na pamiątkę srebrnego Jubileuszu duchowni otrzymali specjalnie zaprojektowane stuły kapłańskie.

Przed udziałem w modlitwie apelowej Księża Jubilaci odwiedzili abp. seniora Stanisława Nowaka.

z abp. seniorem Stanisławem Nowakiem/fot. arch. prywatne

Wieczorem na Jasnej Górze Jubilaci uczestniczyli w modlitwie apelowej razem z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim.

Księża Jubilaci z abp. Wacławem Depo/fot. Radio Fiat

Jubileusz 25-lecia świeceń kapłańskich obchodzili:

Ks. Andrzej Chrzanowski, ks. Robert Foryś, ks. Mariusz Frukacz, ks. Paweł Hadaś, ks. Zbigniew Heluszka, ks. Stanisław Kipigroch, ks. Marcin Mońka, ks. Robert Nemś, ks. Józef Ogorzały, ks. Tadeusz Orzeszyna, ks. Janusz Parkitny, ks. Tomasz Pawełczyk, ks. Tomasz Słabiak, ks. Mariusz Sztaba, ks. Janusz Wojtyla, ks. Jacek Wierzba, ks. Robert Woźniak, ks. Piotr Zaborski.

ABK