Abp Depo na pielgrzymce Świata Osób Słabych: „Jesteśmy Dobrą Nowiną dla współczesnego świata!”

26. Pielgrzymka Osób Słabych na Jasną Górę fot. Radio Fiat

Na Jasną Górę po raz 26. dotarła Pielgrzymka Świata Osób Słabych, organizowana przez stowarzyszenie „Betel”. Wśród pątników, prócz członków Ruchu Betel byli także bezdomni z Fundacji św. Barnaby czy podopieczni Ośrodka Terapii Uzależnień „Betania”. Punktem kulminacyjnym pielgrzymowania była Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, w bazylice jasnogórskiej.

Przed rozpoczęciem Mszy św. Metropolita Częstochowski zapytany o to, jak powinniśmy się przeciwstawiać swoim codziennym przeciwnościom, mówił:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/1_abpWaclawDepo.mp3]

Pielgrzymkę Świata Osób Słabych przywitał o. Ryszard Kowalski, podprzeor Jasnej Góry. W swojej mowie również nawiązał do cierpienia Chrystusa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/2_oRyszardKowalski.mp3]

W homilii abp Wacław Depo mówił:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/3_aboWaclawDepo.mp3]

Metropolita Częstochowski nawiązał także ewangelicznej przypowieści o talentach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/4_abpWaclawDepo.mp3]

Nawiązując do obecnej sytuacji polityczno-społecznej na świecie, abp Depo przywoływał słowa papieża seniora Benedykta XVI:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/5_abpWaclawDepo.mp3]

Całą pielgrzymkę podsumował ks. Jacek Marciniec, duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/6_ksJacekMarciniec.mp3]

Zgodnie z tradycją po Mszy św. wręczone zostały statuetki „Ecce homo” będące nagrodą za świadectwo słabości, służby oraz działalność dobroczynną. W  tym roku statuetkę otrzymali: Mariusz Janas – podopieczny domu z osobami niepełnosprawnymi w Janowie k. Częstochowy, Piotr Weresiński – wolontariusz Fundacji św. Barnaby oraz Emilia Łaniewska – dyrektor Domu Opieki Społecznej w Skrzynnie.