„Aby oczyścić Kościół, trzeba najpierw oczyścić nasze myślenie o Kościele” – 30. rocznica śmierci bp. Miłosława Kołodziejczyka

Dokładnie w 30 rocznicę śmierci bp. Miłosława Kołodziejczyka, w parafii w Sułoszowej, odbyły się uroczystości upamiętniające jego osobę i dzieło. Mszy świętej przewodniczył Bp Andrzej Przybylski. Obok licznie zgromadzonych wiernych obecni byli członkowie rodziny bp. Miłosława, w tym dwaj bracia i siostra. Zebranych przywitał najpierw proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej Ks. Leszek Kołczyk.

Z dumą wspomniał zmarłego biskupa, jako parafianina i kapłana powołanego z tej sułoszowickiej ziemi. W homilii Bp Andrzej Przybylski nawiązując do sceny oczyszczenia świątyni przypomniał znaczenie Kościoła w naszej relacji z Bogiem. „Przez to wydarzenie Jezus pokazuje nam, że Kościół jest własnością samego Boga i to On ma prawo tworzyć go i prowadzić według własnej woli. Naszym zadaniem jest oczyścić nasze uczestnictwo w Kościele z tego, co nie pochodzi od Pana Boga. Jezus zmienia też radyklanie sposób, w jaki pragnie odbierać kult od swoich uczniów. To ma być całkowity dar z siebie, a nie z zewnętrznych ofiar i rzeczy”. Nawiązując do postaci śp. bp. Miłosława Kołodziejczyka, Bp Andrzej przypomniał słowa św. Jana Pawła II o zmarłym. „Ojciec Święty nazwał biskupa Miłosława człowiekiem zakochanym w Kościele. Jego miłość do Kościoła wyrastała najpierw z doświadczenia wiary przekazanego przez rodzinę i parafię. Dzięki studiom i wykładom z dogmatyki Bp Miłosław uczył siebie i innych prawdy o Kościele, mając przekonanie, że nie wszystko co jest w Kościele jest Kościołem. Żeby oczyścić Kościół trzeba najpierw oczyścić nasze myślenie o nim. Bez tego nie da się pokochać Kościoła z jego ludzkimi słabościami i potknięciami, i nie znajdzie się właściwych motywacji, by uczestniczyć w życiu Kościoła i wziąć za niego odpowiedzialność.” Na koniec mszy świętej głos wdzięczności za pamięć o Bpie Miłosławie Kołodziejczyku wypowiedział Ks. Kan Eugeniusz Kołodziejczyk, rodzony brat zmarłego. Po uroczystościach w kościele odbyło się spotkanie rodziny Kołodziejczyków, którzy wiernie strzegą pamięci o swoim przodku. Bp Miłosław Kołodziejczyk urodził się w 1928 roku w Sułoszowej. Zmarł 3 marca 1994 roku w Częstochowie. W latach 1978-1994 był biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.

Na zdjęciu rodzina śp. bp. Miłosława Kołodziejczyka/źródło fot. bp Andrzej Przybylski