Biskupi złożyli życzenia Papieżowi z okazji 8. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową

źródło fot.: BP KEP

Ósma rocznica powołania na Stolicę Piotrową jest dla nas okazją do dziękczynienia miłosiernemu Bogu za liczne i cenne owoce pontyfikatu Waszej Świątobliwości, przywracające nadzieję Kościołowi i światu – napisali w liście do papieża Franciszka biskupi zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 11 marca b.r. w Warszawie.
Biskupi podziękowali Papieżowi za List Apostolski Patris corde oraz zapowiedzieli włączenie się w obchody Roku Rodziny zapowiedzianego z okazji 5. rocznicy Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia. „Rodzina powinna się znaleźć w centrum zaangażowania i uwagi każdej rzeczywistości kościelnej i duszpasterskiej” – podkreślili.
„Niech Święty Józef, Patron Kościoła powszechnego, przywoływany przez Waszą Świątobliwość w codziennej modlitwie, wyprasza u Bożego Syna zdrowie i potrzebne łaski oraz pomaga szczęśliwie rozwiązywać sprawy trudne i budzące niepokój” – zaznaczyli biskupi w życzeniach.

źródło: BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, 11 marca 2021 r.

Umiłowany Ojcze Święty!

Zbliżająca się ósma rocznica powołania na Stolicę Piotrową jest dla nas okazją do dziękczynienia miłosiernemu Bogu za liczne i cenne owoce pontyfikatu Waszej Świątobliwości, przywracające nadzieję Kościołowi i światu. Przyjmujemy z wdzięcznością ewangeliczne przesłanie, skierowane do całej ludzkiej rodziny podczas historycznej wizyty w Iraku.

Dziękujemy za List Apostolski Patris corde, obrazujący miłość i troskę Świętego Józefa okazywane Jezusowi i Jego Matce, będące drogowskazem dla wszystkich wiernych i zobowiązaniem dla pasterzy Kościoła. Pragniemy się włączyć w Rok Rodziny zapowiedziany z okazji piątej rocznicy Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia, świadomi, że rodzina powinna się znaleźć w centrum zaangażowania i uwagi każdej rzeczywistości kościelnej i duszpasterskiej.

Niech Święty Józef, Patron Kościoła powszechnego, przywoływany przez Waszą Świątobliwość w codziennej modlitwie, wyprasza u Bożego Syna zdrowie i potrzebne łaski oraz pomaga szczęśliwie rozwiązywać sprawy trudne i budzące niepokój. Niech jak cień Ojca niebieskiego osłania i chroni Waszą Świątobliwość, aby podążając śladami Chrystusa, prowadził nas ku radości Świąt Paschalnych.

Biskupi zgromadzeni na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski