Chodźmy wszyscy na roraty!

Roraty są tradycją nierozerwalnie związaną z okresem adwentu. Zwyczajowo odbywają się wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca. W wielu parafiach praktykuje się jednak roraty wieczorne dbając, aby odbywały się po zmierzchu, ponieważ wieczorowa pora roratnich Mszy św. jest bardziej dogodna dla młodzieży szkolnej.

W parafii archikatedralnej każdego wieczoru w roratach uczestniczy około pięćdziesięcioro dzieci. Spotkania rozpoczynają się tam procesją z lampionami przez spowitą mrokiem nawę główną świątyni, o czym więcej mówi ks. Łukasz Sakowski:

Tegoroczne roraty upływają w archidiecezji częstochowskiej pod hasłem „Franciszku, odbuduj mój Kościół” – słowa te św. Franciszek usłyszał od Pana Jezusa podczas modlitwy. W czasie trwania rorat dzieci poznają osobę św. Franciszka oraz jego dokonania. Niektóre ze spotkań kończą się także losowaniem drobnych upominków. W losowaniu często pomaga proboszcz parafii archikatedralnej, ks. Włodzimierz Kowalik.

Roraty w archikatedrze