Dziekan Roty Rzymskiej w Częstochowie

„Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka” były tematem zorganizowanego dzisiaj sympozjum z udziałem ks. Pio Vito Pinto, dziekana Trybunału Roty Rzymskiej. Konferencje z udziałem włoskiego duchownego organizowane są na różnych krańcach globu i mają na celu propagowanie nauczania Ojca Świętego oraz łatwiejsze wprowadzanie jego reform w życie.

Jak mówił w trakcie jednego z wystąpień ks. Pinto nierzadko rodzinne kryzysy są spowodowane nieodpowiednim wręcz rozumieniem małżeństwa jako sakramentu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_pinto.mp3]

Nie zawsze tak jest, a kryzys w małżeństwie nie może skutkować wykluczeniem małżonków z życia kościoła – na tym podczas wprowadzania reform zależało papieżowi Franciszkowi. Z drugiej strony kościół musi dbać i troszczyć się przede wszystkim o rodzinę, bo to ona leży u podstaw chrześcijaństwa. Mówi metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_depo-1.mp3]

Pięć wykładów ks. Pio Vito Pinto podzielono na dwie sesje. Pierwszą – z udziałem seminarzystów, duchowieństwa i pracowników Sądu oraz Kurii Metropolitalnej – zorganizowano w Wyższym Seminarium Duchownym. Druga jest skierowana do osób świeckich – rozpocznie się o godzinie 15 w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin “NAZARET”.

MD