II debata jasnogórska – wierność łasce ponad podziałami

raport_jasnogorski_24_10_2015_4

Jednym z uczestników październikowej debaty z cyklu „Raport jasnogórski 2016” był prof. Piotr Oszczanowski, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, luteranin, „depozytariusz dziejów”, jak sam się określił, nawiązując do swojego wykształcenia i pełnionej funkcji. Prof. Oszczanowski przynależy do kościoła luterańskiego, a żyje w domu będącym żywym przykładem wspólnej wierności łasce, tworzonym przez luteranina i katoliczkę.
Z prof. Piotrem Oszczanowskim – tuż po zakończeniu dyskusji w Sali Rycerskiej, rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2015/10/OSZCZANOWSKI.mp3]

24 października w debacie udział wzięli także: bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, od lat zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, uczestniczący w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku; Agnieszka Porzezińska, dziennikarka, scenarzystka i autorka filmów dokumentalnych („W imię Matki” oraz „Tajemnica Tajemnic”); ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.