Jasna Góra: 35. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK 2

Na Jasnej Górze w sobotę 21 listopada odbyła się 35. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o 9:30 od Mszy świętej w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski.

Po Eucharystii uczestnicy pielgrzymki przeszli do Kaplicy Różańcowej, gdzie ks. abp Hoser wygłosił wykład o znaczeniu ustaleń Synodu dla powołania i misji rodziny.

– Temat to jest Synod i to, co po Synodzie: jaki jest efekt Synodu, jaki jest jego dorobek i przesłanie oraz to, w jaki sposób przekształcić to przesłanie na zadanie naszego działania we wszystkich środowiskach kościelnych. Rodzina powinna być w centrum zainteresowania duszpasterstwa Kościoła. Nie kształtujemy tylko pojedynczej duszy ku zbawieniu, ale musimy promować całą rodzinę, tej rodzinie pomagać – mówi ks. abp Henryk Hoser.

Organizatorem pielgrzymki było Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, w skład którego wchodzi około 60 KIK-ów z całej Polski.

– To już jest 35. pielgrzymka, jest pewna ciągłość. Oczywiście bywało nas więcej w dawnych czasach, kilkaset osób i mieliśmy całą aulę do dyspozycji. Teraz na pewno jest powyżej 100-120 osób, są to reprezentanci 20-30 klubów. Niestety nasza społeczność się trochę starzeje. Szczęśliwy jest KIK w Warszawie – ma lepszą sytuację, bo mamy sekcję młodzieży, sekcję dziecięcą, sekcję rodzin. Tam jest możliwość odnowienia się członkostwa, ale niektóre kluby powoli osłabiają swoją działalność – mówi Stanisław Latek, sekretarz Porozumienia i były wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

W pielgrzymce klubów inteligencji katolickiej wzięły udział KIK-i z całej Polski. Jednym z nich był Szczeciński Klub Katolików im. Michała Platerk-Zyberka.

– Myśmy powstawali w roku 1980, wiadomo w jakich czasach. Chcieliśmy być bardziej dla wszystkich, niż tylko dosłownej inteligencji. Kiedyś przyjeżdżało nas więcej, teraz jest nas niestety coraz mniej w klubie. Na co dzień jesteśmy wspólnotą, która spotyka się i rozmawia na różne interesujące nas tematy – mówi prezes Szczecińskiego Klubu Katolików Krystyna Bodnar.

Kluby Inteligencji Katolickiej zaczęły powstawać po tzw. odwilży październikowej w 1956 roku. W latach 1957-1976 przedstawiciele tych klubów tworzyli w Sejmie rodzaj umiarkowanie opozycyjnego wobec władz przedstawicielstwa środowisk ludzi wierzących. Po 1976 wielu przeszło do Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności”.

Paweł Kmiecik

KIK 1

KIK 2

KIK 3