KSMowa Akcja Nakrętka

ksmowa akcja1 marca ruszyła III edycja Akcji Nakrętka.Potrzebne informacje znajdują się na stronie: www.akcjanakretka.latwy.pl. Cel: zbieramy na wakacje dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nie potrzeba wiele. by pomóc – a wspólnie możemy więcej. Wszelkie pytania i zgłoszenia do udziału w akcji można kierować do Anny Wojtowicz.