Niedziela Ad Gentes

s. Agnieszka Gugała Kongo

W II niedzielę Wielkiego Postu (21 II 2016 r.) Kościół w całej Polsce przeżywa Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Miłosierni aż po krańce świata”. Misjonarze są głosicielami miłosierdzia nie tylko poprzez nauczanie, ale także przez służbę ubogim, chorym, starszym, niepełnosprawnym, wykluczonym ze względu na pochodzenie, wiek i status społeczny. W najuboższych krajach świata realizują wspaniałe dzieła miłości bliźniego, budząc nadzieję na poprawę losu i przynosząc ulgę w cierpieniach i niedostatkach.

Dyrektor wspierającego misje Dzieła Pomocy “Ad Gentes”, ksiądz Zbigniew Sobolewski, powiedział, że w 97 krajach świata pracuje 2040 polskich misjonarek i misjonarzy. Jest wśród nich 60 świeckich. Najwięcej polskich misjonarzy działa w Afryce i Ameryce Południowej.

W tym dniu prowadzona jest w kościołach zbiórka pieniężna na dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne prowadzone przez misjonarzy.