Patronko miasta i gminy Żarki, módl się za nami

Patronko miasta i gminy Żarki, módl się za nami

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość Matki Bożej Leśniowskiej jest wielkim świętem nie tylko leśniowskiego sanktuarium ale i całej gminy Żarki. Tegoroczne uroczystości odpustowe były jednak wyjątkowe. Abp Wacław Depo obwieścił światu, że Matka Boża Leśniowska została uznana przez Stolicę Apostolską za patronkę przed Bogiem gminy Żarki.

Stało się to dzięki pozytywnej opinii Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym w imieniu władz samorządowych przez abp. Wacława Depo, za aprobatą Episkopatu Polski, ustanowiła Matkę Bożą Leśniowską patronką Żarek.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/1_zarki_lesniow_abp_02_07.mp3]

U zarania dzisiejszych uroczystości leży wniosek burmistrza Żarek, Klemensa Podlejskiego, przedłożony Radzie Gminy w 2018 roku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/2_zarki_lesniow_burmistrz_02_07.mp3]

Przeor leśniowskiego klasztoru, o. Jacek Taborowicz zauważa, że uroczystości ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką gminy Żarki są formalnym uwieńczeniem wielowiekowej tradycji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/3_zarki_lesniow_przeor_02_07.mp3]

Podczas swojej homilii Metropolita częstochowski przypomniał jakie zadanie stoi przed małżonkami wobec siebie nawzajem, jak ważna jest instytucja rodziny w życiu człowieka oraz z czym wiąże się odrzucenie katolickiego modelu rodziny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/4_zarki_lesniow_abp1_02_07.mp3]

Ta ludzka nieszczęśliwość, o której mówi abp Wacław Depo, jest szczególnie widoczna w państwach Europy zachodniej, gdzie aborcja, eutanazja i instrumentalne traktowanie człowieka stały się powszechnie obowiązującymi normami. W dalszych rozważaniach Metropolita częstochowski stanowczo podkreślił, że dla naszego własnego dobra i dla dobra naszych dzieci, nie wolno nam iść drogą, jaką podążył Zachód:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/5_zarki_lesniow_abp2_02_07.mp3]

Metropolita częstochowski podziękował także Bogu za raport Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, którym medycy w stanowczy sposób sprzeciwia się dążnościom Parlamentu Europejskiego w zakresie promowania aborcji, antykoncepcji i wulgarnej seksualizacji najmłodszych. Całość tej poruszającej homilii, wygłoszonej w leśniowskim sanktuarium, można przesłuchać tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/Homilia.mp3]

RG

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat