Pielgrzymka Braci Albertynów na Jasnej Górze

DSCF3152

Dziś (7 grudnia) w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia na Jasnej Górze, została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Zgromadzenia Braci Albertynów. Eucharystii przewodniczył ks. Zdzisław Szmeichel, rektor Domu Pallotynów w Częstochowie. Bracia Albertyni pielgrzymują na Jasną Górę od 1954 roku. Jest to zgromadzenie, którego głównym celem jest posługa ludziom ubogim, bezdomnym oraz zaniedbanym duchowo i materialnie. Założycielem zgromadzenia był brat Albert Adam Chmielowski.

Zgromadzenie Braci Albertynów liczy zaledwie czterdziestu braci, swoją działalność prowadzą oni w siedmiu domach w Polsce, a także jednym domu na Ukrainie. Mimo ograniczonych możliwości, zgromadzenie planuje rozszerzenie swojej działalności w roku przyszłym o otwarcie domu we Lwowie, gdzie posługiwał ich patron. Wydarzenie to ma być hołdem dla św. Brat Alberta, w setną rocznicę jego śmierci.

Za początek posługi świętego Brata Alberta uznaje się datę 25 sierpnia 1887 roku, ponieważ właśnie tego dnia przywdział on habit i zamieszkał w krakowskiej ogrzewalni, aby mieć bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy potrzebowali jego pomocy. W rok później złożył on śluby tercjarskie i to z kolei tę datę, czyli 25 sierpnia 1888 roku, uważa się za początek zgromadzenia nazwanego jego imieniem.

PB