Podsumowanie 396. Zebrania Plenarnego KEP

Na Jasnej Górze w dniach 20-21 listopada obradowało 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami spotkania były: pierwsza rzymska sesja Synodu o synodalności, nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce, ochrona dzieci i młodzieży oraz konflikt w Ziemi Świętej.

Po raz pierwszy w Zebraniu Plenarnym KEP uczestniczył nowy nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, który przekazał listy uwierzytelniające przewodniczącemu Episkopatu abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Głównym tematem pierwszego dnia obrad 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski było podsumowanie rzymskiej sesji XVII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbyła się w październiku, o czym szerzej mówił abp. Stanisław Gądecki:

Abp Adrian Galbas, przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, przypomniał, że: – jesteśmy po dwóch latach od rozpoczęcia tego gigantycznego procesu teologicznego i logistycznego w nowożytnej historii Kościoła. Przynajmniej jeszcze rok pracy przed nami:

Podczas obrad biskupi zapoznali się z zadaniami wynikającymi z wejścia w życie nowej ustawy, której celem jest wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed przemocą. Prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przedstawił również stan przygotowania koncepcji kościelnego zespołu niezależnych ekspertów, którego celem ma być zbadanie dramatu wykorzystywania seksualnego w Kościele w Polsce:

Biskupi zapoznali się ze stanem przygotowań do zapowiedzianego przez Papieża Franciszka Roku Jubileuszowego 2025. Podjęli też temat wsparcia modlitewnego i humanitarnego dla wszystkich dotkniętych skutkami wojen i konfliktów, szczególnie w Ziemi Świętej i Ukrainie. W związku z rozpoczynającą się w pierwszą niedzielę Adwentu nowym rokiem liturgicznym i duszpasterskim omówili nowy program duszpasterski: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Drugiego dnia obrad dokonali wyborów do gremiów Episkopatu. W czasie obrad biskupi modlili się wspólnie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Pierwszego dnia obrad wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego, a następnego dnia podczas porannej Mszy św. Za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski, biskupi polecali Bogu wszystkie sprawy Kościoła i Ojczyzny.

BNO/KEP