Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – IV Niedziela zwykła

Na IV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Sofoniasza (So 2, 3; 3, 12-13), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 26-31), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 1-12a). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska