Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXVI Niedziela zwykła

Na XXVI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Ezechiela (Ez 18, 25-28), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 1-11), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 21, 28-32). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska