Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXXIII Niedziela zwykła

Na XXXIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Przysłów (Prz 31,10–13.19–20.30–31), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 5,1–6), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 25,14-30). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/WIARA_ROK_A_15_11_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska