Przyjmijmy ofiarę Baranka – bp Andrzej Przybylski w Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego, Klasztor Małych Braci Baranka, Choroń 02.02.2021 r./fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 roku. Tego dnia w sposób szczególny modlimy się za osoby poświęcone Bogu – siostry zakonne, zakonników, członków instytutów, dziewice konsekrowane i wdowy poświęcone Bogu oraz pustelników i pustelnice. Odpowiednim miejscem do takiej modlitwy była fraternia Małych Braci Baranka Światłość Najświętszego Oblicza w Choroniu niedaleko Olsztyna. W sprawowanej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego Eucharystii, oprócz współkoncelebrującego ks. prof. Mariana Dudy, uczestniczyły Małe Siostry Baranka z pobliskiego klasztoru Orientale Lumen (Światłość Wschodu). Bp Andrzej Przybylski wyjaśnił, czym jest pełnia życia konsekrowanego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1choron_Przybylski_02_02_2021.mp3]

Ks. prof. Marian Duda podkreślił, jak ważna dla Kościoła jest obecność osób konsekrowanych i ich modlitwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2choron_Duda_02_02_2021.mp3]

Podstawowym charyzmatem zakonów kontemplacyjnych jest modlitwa. Mówi o tym i o swoim powołaniu jeden z trzech Małych Braci Baranka, pochodzący z Francji brat Filip:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/3choron_Filip_02_02_2021.mp3]

Bp Andrzej Przybylski wygłosił w trakcie Mszy św. homilię:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/Bp_Andrzej_homilia_baranek.mp3]

Liturgię Eucharystii uświetniał śpiew Małych Sióstr i Braci Baranka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/spiew.mp3]

Wspólnota Baranka została założona we Francji przez małą siostrę Marie. Wspólnota gromadzi dziś ponad sto sześćdziesiąt małych sióstr i około trzydziestu małych braci. Mają oni ten sam charyzmat wyrażony w « Postanowieniu Życia » i tą samą liturgię, często sprawowaną wspólnie. Małe Siostry Baranka są w archidiecezji częstochowskiej od 2001 r., natomiast Mali Bracia Baranka od 2013 r.

tekst i foto: ZD